OPERATIONS TEKNIK

Hvem blandt os har taget kørekort ved kun at tage en teoretisk eksamen ? Ingen. I Belgien (og Danmark) har der aldrig været nogen form for uddannelse i at køre en QSO. Efter den teoretiske eksamen vil en ny licenseret blive sluppet løs på amatørbåndene. Den efterfølgende operations teknik er ikke altid lige god at høre på. Som analog til at tage et kørekort, så forestil dig at efter du tog den teoretiske eksamen, blev du sluppet løs i en bil som du aldrig havde kørt før. Dette er præcis hvad der sker for radioamatører.

I de første år som amatør har forfatteren til denne artikel lavet fejl ligesom alle andre (det gør han stadig, dog i mindre grad). Med denne artikel vil han forsøge at give et boost til såvel begyndere som oldtimere til at køre som "proffer" ganske hurtigt. Mange af de fejl man laver stammer ofte ved at have lyttet til oldtimere og deres knap så gode operations teknik. Den type fejl skal en begynder ikke høre for. Klare retningslinier om hvordan man skal kommunikere på amatørbåndene har aldrig eksisteret.

Man må aldrig undervurdere vigtigheden af god operations teknik. Vores transmissioner kan blive opfanget af hvem som helst, f.eks. amatører, lytterstationer, officielle stationer osv. Det tekniske aspekt er en side af sagen. Hvis vi bruger vores grej og laver kontakter i æteren indgår vi i en anden side af sagen, f.eks. repræsenterer vi vores land når vi sender og er samtidigt meget synlige.

For at lave en succesfuld transmission på hvilken som helst frekvens og mode er der nogle ganske simple regler man kan følge. Prøv at følge mig i jagten på den gode operations teknik.

1. Amatør sprog
Lær amatør sproget. Bliv bekendt med det korrekte radioamatør sprog. Sig ikke "Radio four" men "Readibility four". Lær det fonetiske alfabet, CW forkortelser, Q koden og nummer koden (73, 88 osv.) som var de dit andet modersmål FØR du kommer i luften. Brug altid det fonetiske alfabet korrekt: A er Alfa ikke Alabama, det vil igen blive omtalt i kapitel 8.

2. Lyt

Som ny amatør vil du selvfølgelig gerne komme i luften hurtigst muligt. Tag det roligt og slap af med mikrofonen, morsenøglen eller keyboardet. Bliv først bekendt med alle funktionerne der er i din station før du begynder med at sende. Sende-delen behøver særlig opmærksomhed, for det er her at man kan lave sine først "on the air" fejl.

Lær at lytte. Den som lytter til at begynde med vil efterfølgende være meget mere succesfuld i at lave gode og fornøjelige kontakter. Kapitlet Pileups vil gå mere i dybden med dette vigtige emne.

3. Korrekt brug af dit kaldesignal
Brug dit kaldesignal på den rigtige måde. Du tog en seriøs eksamen for at kunne nyde denne hobby. Vær stolt af dit kaldesignal, det er unikt. Kun hvis du benytter det korrekt, laver du en lovlig transmission. Har du nogensinde hørt et kaldesignal 4ZZZZ på VHF ? Så vidt jeg ved har vi med en station fra Israel at gøre og ikke Belgien. ON4ZZZZ er det korrekte kaldesignal. Et kaldesignal består af et præfiks og et suffiks. Selv på HF båndene kan denne uskik høres. Analog til tidligere, hvis din bil blev stjålet ville du så nøjes med at oplyse halvdelen af din nummerplade til politiet eller den hele ?

4. Vær høflig
Dette er det korteste, men sikkert det mest vigtige kapitel i hele denne artikel. Vær høflig til en hver tid. Dit signal kan høres af mange folk og officielle kanaler. Det vil senere blive illustreret i afsnittet om konflikt situationer. Du kommer langt med at være høflig, såvel i vores lille amatørverden som i den "rigtige" verden.

5. Nogle tips til at køre VHF/UHF repeater kontakter
En god del af de følgende kapitler er skræddersyet til specielle situationer i jagten på DX kontakter på HF båndene. Mange af disse punkter vil dog også gælde når du kører på VHF/UHF båndene.

Specifikt på VHF og UHF er repeater systemet primært rettet mod en øgning af rækkevidden for mobile og portable stationer. Stationer der sender hjemmefra skal huske dette. Hvis 2 stationer der sender hjemmefra kan lave en 2 vejs forbindelse hvorfor så bruge repeateren, overlad i stedet muligheden til dem der har brug for repeateren.

Den som bruger repeateren skal huske at han ikke har monopol på denne. Dette gælder faktisk for alle kontakter på alle bånd. På ikke repeater frekvenser gælder først til mølle princippet. På repeater gælder dette princip dog ikke. Alle skal have en chance for at benytte dette værdifulde medie, specielt mobile og portable stationer.

Under en repeater QSO er det en god skik at lave en kort pause mellem indtastningerne, således at andre kan lave et hurtigt call eller afbryde den igangværende QSO. Ved øjeblikkelig at trykke på tasten når man får den over forhindrer man effektivt andre i at komme til. Tænk over det.

6. Hvordan udføres en QSO ? Hvad taler man om ?
Som begynder er det forbløffende hvor ofte man kun får udvekslet kaldesignal og rapport. Det behøver selvfølgelig ikke at være sådan. I begyndelsen hadede jeg mig selv fordi jeg foretrak lange og oplysende QSO'er. Jeg var en rigtig "ragchewer". Det er der nu ikke noget galt i. Med tiden skiftede jeg fra meget lange til korte QSO'er. Vi har hver vores egen præference.

Selvom vi mest kredser om det tekniske i vores hobby, så behøver vores QSO'er ikke at være begrænset til teknik. En sund balance er nødvendig, men det er ikke intentionen at radioamatør snak skal omhandle købmandsvarer. Lad din sunde fornuft råde.

Emner der skal undgås er blandt andet religion, politik og selvfølgelig kommercielle annoncer. Det er også forbudt at lave broadcast f.eks. envejs transmission af enten lange announcements eller musik programmer.

Den belgiske basis licens manual implementerer for første gang en "Operations teknik og procedure" der forklarer hvordan man skal lave en QSO. Det som følger er kortfattet repetition med tillæg.

Flere har gjort mig opmærksom på følgende. Efterhånden som amatører bliver mere erfarne, har de tendens til at glemme at de selv var begyndere engang. Således kan man ofte høre en station kalde CQ DX på HF båndene, hvor efter de bliver kaldt af en lokal station (som jo så ikke er en lang distance for nogen af dem). Ofte vil den lokalt kaldende få en verbal overhaling om dette og vil sidde tilbage med lige dele forvirrethed og aggression. Den lokale begynder skal forstå at når nogen kalder CQ DX så skal han ikke kalde ind. På den anden side skulle den erfarne amatør huske på hans tidlige dage, da han var i præcis samme situation og ville køre et nyt land og dermed tage hensyn til begynderen.
I den situation giver jeg som regel en kort rapport, logger stationen og fortæller ham at jeg kalder på DX. Begynderen vil som ofte forstå dette vink og være mere opmærksom næste gang, mens han stadig er glad for at logge et nyt land…og det er jo det der tæller! Så.. giv alle en chance for en QSO og glem ikke dine begynder dage!

7. Hvordan kalder man CQ?
Vær sikker på at frekvensen du ønsker at bruge er fri. Du gør ikke kun dette ved nøje lytning men skal også spørge om frekvensen er i brug. F.eks. på SSB efter at have lyttet et stykke tid så spørges der "Is this frequency in use?" efterfulgt at dit eget kaldesignal. Hvis der ikke kommer noget svar, så gentag spørgsmålet efterfulgt af dit kaldesignal. Hvis ingen svarer så er frekvensen din til at kalde CQ.
På CW og RTTY sendes der QRL ? Mange tror at spørgsmålstegnet er rigeligt, det er det ikke og kan forvirre. Hvis der på en given frekvens er QSO i gang (som du ikke kan høre) kan andre stationer på frekvensen opfatte dit spørgsmålstegn som du spørger om kaldesignalet på en station på denne frekvens. Dette kan afstedkomme et "politi" opbud (se senere i kapitel 12).
QRL ? kan ikke misforstås af nogen, det betyder du gerne vil vide om frekvensen er fri for dig til afbenyttelse. Et spørgsmålstegn er meningsløst og kan betyde flere ting på en gang.

På CW vil du formodentlig få et af følgende svar:

I det tilfælde hvor du er landet på en "hed" frekvens (specielt hvis den er benyttet af en Dxpedition eller en sjælden DX) er der stor sandsynlighed for at der bliver råbt efter dig. Tag det roligt, lad være med at gøre mere bare skift til en anden frekvens. Ellers kan finde ud af ved at lytte (ikke spørge) hvem DX'en er og køre ham.

Mange problemer kan undgås ved at følge regel nummer 1 for operation (om du er casual eller DX'er) LYT !!! Den gyldne regel brugt i en kombination med det magiske ord QRL ? vil kunne holde dig udenfor ballade når du leder efter en fri frekvens til at kalde CQ på.

Øvelse gør mester. Hvis du er uerfaren så lyt på hvordan andre gør og sug til dig. Du vil hurtigt udvikle din egen stil for at opnå succesfulde og fornøjelige QSO'er.

8. Pileups
Når først du er ramt af DX jæger bacillen vil du ofte ligge i pileups. Når en sjælden DX station kommer på båndene vil han hurtigt have en stor gruppe af amatører, der gerne vil køre ham, til at kalde. Efter hver QSO vil hoben begynde at kalde DX stationen med det samme og alle kalder oven i hinanden. Dette kaldes en pileup.

Ikke kun sjældne beliggende DX stationer kan afstedkomme en pileup. Ganske ofte er DX ekspeditioner lavet for at aktivere lande (kaldet entities) hvor amatørradio er næsten ikke eksisterende eller ubeboede øer. Formålet med disse ekspeditioner er at kontakte så mange amatører i hele verden som muligt indenfor en kort tidshorisont. Derfor skal kontakter med disse selvfølgelig være så kort som mulig for at give så mange som mulig en chance for at køre en ny. Så en ekspeditionsdeltager er ikke interesseret i dit QTH, grej eller navnet på din hund…

Hvad er så den bedste måde til hurtigt at komme i en sjælden DX stations log ?

LYT LYT og LYT igen.

Og hvorfor så lytte ? Fordi dem der ikke lytter vil ikke være så succesfulde som dem der gør. En operatør der lytter vil helt sikkert have større succes med at komme igennem i en pileup og dermed komme hurtigere i den sjældne DX's log.

Ved at lytte bliver du opmærksom på hvilken stil DX stationen har og hvilken rytme han kører i. Du vil også finde ud af om DX'en kører split. I lytte perioden vil du samtidig have tid til at checke og dobbelt checke sender og modtagersiden på din station:

Det sidste bliver desværre ofte foretaget på frekvensen hvor DX'en ligger. Dette resulterer i en reaktion af det såkaldte "politi" (kommer senere i kap. 12) og ødelægger muligheden for mange fordi DX stationen slet ikke kan høres mere.

Ofte kommer vi i en pileup som konsekvens af en spot på DX clusteret. Ofte er disse spots forkerte! Så være sikker på at du selv har hørt kaldesignalet fra DX stationen korrekt. Dette vil forhindre dig i at modtage det frygtede "Not in log", "None existing call" eller "Not active that day" på QSL kortet.

En erfaren DX station vil benytte split hvis han kan mærke at der er for mange stationer der kalder ham og pileup'en dermed ikke bliver til at styre. Ved at benytte split vil hans transmit frekvens være klar og alle der kalder kan høre ham fint.
En knap så erfaren DX station vil fortsætte med at køre simplex og vil til sidst gå QRT fordi han ikke kan styre pileup'en mere.
I den situation kan du selv spille en vigtig rolle ved under din QSO med DX stationen. Foreslå høfligt at det er tid til at køre split fordi der er mange der kalder. Andre DX'ere vil være glade for hvis du kan overtale DX stationen til at skifte til split.

Her er de forskellige typer af pileup situationer:

A. SSB SIMPLEX PILEUP
Hvad er den mest effektive måde at komme igennem en simplex pileup (mange stationer der forsøger at køre samme DX på samme tid)?

Der er mange indgangsvinkler til dette emne. Det er en erfaring du kun vil kunne opnå ved at lytte meget til pileups. Meget afhænger af den rytme som DX stationen kører med og hvor godt eller knap så godt at han er i stand til at dechifrere kaldesignaler ud af balladen.
Hvis du kalder umiddelbart efter den foregående QSO er slut vil dit kaldesignal drukne blandt de mange der kalder på samme tid. Dem der kalder i pileup giver ofte deres kaldesignal to, tre eller fire (!) gange efter hinanden. Mens har DX stationen formodentlig allerede svaret en af dem, men ingen kan høre noget på grund af dem der kalder i det "uendelige" uden at lytte.
Ved at vente de cirka 7 sekunder så vil majoriteten af dem der kalder lige "trække vejret" og så er det tid for dig at sige dit kaldesignal, en gang. Derefter LYT.

Ikke alene forventer DX stationen de nøjagtige ord men også visse konsonanter/lyde fra disse ord defineret ved antallet af stavelser. Hvis en stavelse forsvinder i static (QRN) kan han ofte rekonstruere ordet alene ved at indsætte den manglende stavelse.
De morsomme ord som ofte høres på HF/VHF lyder sjovt men er ikke særlig effektive (Old Nose four Zenith Zebra Zinc Zigzag).

Eksempel:
QRZ, XU7ACV.
(ballade - 7 sekunders ventetid)
ON4zzzz
ON4zzzz, you are 59, QSL ?
QSL 59.
Thanks, QRZ XU7ACV

QRZ, XU7ACV.
(ballade - 7 sekunders ventetid)
ON4zzzz
4zzzz, you are 59, QSL ?
ON4 - ON4zzzz 59, QSL ?
ON4zzzz, QSL Tnx, QRZ, XU7ACV.

B. CW SIMPLEX PILEUP

C. RTTY (OG ANDRE DIGIMODES) SIMPLEX PILEUP
At give sit kaldesignal bare en gang er normalt ikke nok på digimodes. To gange er tilrådeligt men afhænger af hvor godt en DX station kan opfange kaldesignalerne, så derfor kan det være nødvendigt at give kaldesignalet tre gange. Sidstnævnte skal dog helst undgås.
Det er meget bedre at benytte en god timing og kalde i det rigtige øjeblik. Forhåbentlig vil DX stationen hurtigt skifte til split.

D. SSB SPLIT PILEUP
Puha endelig kører DX stationen split, hvilken befrielse ! En befrielse fordi når man kører split vil hastigheden af antal QSO'er stige markant sammenlignet med simplex.

Hvordan man hurtigt får en DX station i log, når han kører split.

Nogle radioamatører har gjort dette til en sport. De forsøger at komme igennem i en pileup med bare et velvalgt call før de er i log.

Ved at lytte i nogle få minutter vil du:

  1. blive bekendt med den rytme DX stationen kører med;
  2. finde ud af hvor meget split han lytter over (f.eks. 5 - 10 kHz op/ned) enten ved at DX stationen fortæller dig det (sker dog ikke altid i høj grad) eller du selv regner det ud;
  3. finder ud af om du har en chance for at komme igennem pileup'en lige nu (kører DX kun japanere lige nu fordi der er bedre konditioner dertil);
  4. finder ud af hvordan DX stationen bevæger sig rundt i split vinduet;
    med andre ord begynder han i den nedre del af vinduet og kører op og hopper han så til bunden igen når han har nået toppen. Eller kører han tilbage ned igen når han når toppen ?
  5. Bemærk de frekvens hop DX stationen laver når han kører gennem pileup'en. F.eks. i en SSB pileup på 10 kHz hopper han så 2 kHz mellem hver QSO eller er det nærmer 3 eller 5 kHz? Eller tager han nogle stykker i bunden, før han hopper til midten og så til toppen ?

Derefter:

  1. giv dit hele kaldesignal en (1) gang;
  2. og LYT.

Hvis du har fulgt ovenstående råd er det ofte ganske nemt at placere et call på det rigtige tidspunkt og på den rigtige frekvens. Jeg vil vædde med at du bliver mere succesfuld hvis du følger ovenstående råd end før du gjorde? Og nej, du behøver ikke et kW for at opnå dette.

Igen: Når en DX station kommer tilbage med et brudstykke af et kaldesignal der ikke matcher dit, så vær stille! Dette punkt er vigtigt og behøver at bliver understreget. Hvis du kalder udenfor tur, selv under split operation kan du komme til at ødelægge en andens QSO og nedsætte hastigheden og rytmen for DX stationen. SÅ GØR DET IKKE ! også selvom du hører andre gøre det! Vær en gentleman på radioen.
Hvis du ikke gør det - og lytter i stedet - vil du have en gode chance for at høre den station DX stationen kalder og på hvilken frekvens!

Afhængigt af DX stationens evner til at fange kaldesignaler i pileup'en er det tilrådeligt kun at give dit kaldesignal en gang. Erfaringen vil lære dig det. To gange er absolut maksimum og tre gange skal du aldrig. Jeg gentager mig selv ved at sige at dette er et vigtigt punkt.

Forskellige DX stationer har forskellige operationstekniker. Nogle vil være mere efter din smag end andre. Nogle operatører lytter efter numre for at gøre pileup'en mindre. Hvis det af DX stationen ønskede nummer ikke matcher dit kaldesignal: Så vær stille !

E. CW SPLIT PILEUP

F. RTTY (OG ANDRE DIGIMODES) SPLIT PILEUP

9. Tail endning
En ny trend blev lanceret for 20 år siden: tail endning. Den var og er stadig kontroversiel.

Hvad er tail ending ? Med introduktionen af den anden VFO (først som ekstern senere integreret i stationen) blev det populært at køre split til DX stationer og ekspeditioner. Dem der kalder i pileup lytter på deres anden VFO efter dem der kører DX stationen. Når man hører at QSO'en er ok (kaldesignal og rapport korrekt udvekslet) kører man oven i den DX'er som stadig er i gang med sin QSO. Hvis signalet ellers er kraftigt nok vil DX stationen allerede have hørt ham og noteret kaldesignalet. Når DX stationen slutter QSO'en, kalder han umiddelbart efter den der har kørt oven i ind og det kaldes tail ending.
Det var ment som en tidsbesparende foranstaltning og man DX stationen dermed kunne logge flere, men det har vist sig at kun få operatører kan lave en korrekt tail ending og de fleste kalder for tidligt ind, det vil sige midt i den foregående QSO. Dette betyder at ting skal gentages som manglende kaldesignal, at rapporten ikke blev opfanget.

Med nutidens attitude med manglende disciplin vil mange operatører mene at det er nødvendigt at kalde oven i den aktuelle QSO når en DX station kalder næste station uden at sige QRZ eller lignende og der bryder et helvede løs.

'Tail endning', for eller imod ? Med nutidens konsensus: Nej.

10. DX Vindue
Nationale administrationer fastsætter hvilke frekvens bånd som amatører må benytte, men de foreskriver ikke på hvilke frekvenser man må køre de forskellige modes. For at koordinere dette i faste rammer har IARU lavet en båndplan der fungerer. IARU region 1 foreslår at 2 frekvens segmenter på 80m båndet benyttes til interkontinental DX kontakter (3500-3510 og 3775-3800 kHz) og et DX ekspeditions vindue på 20m båndet (14195 +/- 5 kHz). Udover dette har vi nogle de facto DX frekvenser hvor DX ekspeditioner og DX stationer kan findes.
Vær opmærksom på disse DX frekvenser, også kendt som DX vindue, og respekter dem.
Tidligere da jeg var aktiv fra central Afrika med low power station ville jeg gerne så mange OM's glade med et nyt og sjældent land. Derfor ledte jeg efter en frekvens i DX vinduet og kaldte CQ. Jeg kender mange DX'ere der holder øje med disse vinduer i håb om at noget sjældent dukker op.
Jeg blev meget skuffet når jeg fandt ud af at disse vinduer var fyldt op med "normale" europæiske eller amerikanske stationer der kørte lokal QSO'er.

Mange tror at DX vinduer er stedet for at "almindelige" stationer til at kalde CQ DX. Dette er jeg ikke enig i men mener at disse vinduer er plads for svage DX stationer som gerne vil høres. Det ville være bedre for normale stationer ikke at kalde CQ i disse vinduer og udelukkende bruge dem til at lede efter sjælden DX.

Følgende de facto DX vinduer og frekvenser er gældende og værd at holde øje med. De skal holdes fri fra almindelige stationer at kalde CQ på:

Selvfølgelig kan DX stationer og ekspeditioner dukke op på andre frekvenser udenfor de facto vinduerne..

11. Konflikt situationer
Husk på at vi deler hobby flere hundrede tusinde andre på samme område, primært æteren. Derfor vil konflikter opstå. Det er urealistisk ikke at diskutere dette og et godt råd er aldrig at såre nogen.

Som omtalt i kapitel 4: Vær altid høflig. Dette er den eneste måde man succesfyldt kan tackle en konfliktsituation på i længden.

Lad os se på en ekstrem sag vedrørende IZ9xxxx fra Sicilien.
OM Pipo har en kedelig vane at kalde CQ på 14195 kHz, en de facto DX frekvens til sjældne DX stationer og ekspeditioner, og derefter køre QSO'er med almindelige stationer fra Europa eller Amerika på den frekvens. Mange DX'ere verden over føler sig meget krænkede over dette. 14195 kHz blev omskabt til et rod uden lige hver gang Pipo dukkede op, fordi DX samfundet ikke brød sig om hans monopolisering af frekvensen.
Hvis vi analyserer denne sag, kan vi lave følgende objektive vurdering:

Denne situation blev jeg opmærksom på medio 2003 og jeg har mange gange overværet hvordan dusinvis af DX'ere jammede Pipo. Lad der ikke være tvivl om at hver eneste af dem sendte udenfor lokal lovgivnings retningslinier omtalt i deres licens. Hvis deres lokale myndigheder var klar med en mobilenhed udenfor deres dør og overhørte deres illegale transmission ville de uden tvivl miste deres licens. Ikke Pipo som altid kører indenfor de retningslinier som er udstukket i hans licens!

En relativ objektiv vurdering ville sige at Pipo er en asocial amatør som har til formål at spolere glæden for de fleste. Men hans opførsel er altid indenfor licens reglerne.

Hvad er en god indgangsvinkel til at kontakte sådan en person ?

12 august 2003 fik jeg nok engang mine nerver testet af Pipo. Jeg kaldte ham på normal vis og vi havde en QSO der varede 20 minutter på 14195 kHz. I den QSO lærte jeg at Pipo ikke var spor glad for at blive jammet af dusinvis ukendte amatører. At han havde modtaget dødstrusler over telefonen (som hans datter tog) osv. I denne rolige QSO udvekslede vi argumenter hvorfor at Pipo ikke skulle fortsætte med at bruge 14195 kHz. Vi sluttede QSO'en uden at have nået en aftale men for de næste par uger var 14195 kHz fri for IZ9xxxx transmissioner.

Selvfølgelig begyndte Pipo igen på 14195 kHz efter en måned, måske fordi nogle havde generet ham på en anden frekvens ?

En gang i 2005 da K7C ekspeditionen var i gang på 14195 kHz, hørte jeg Pipo spørge om frekvensen er i brug ? Jeg svarede hurtigt "yes Pipo by K7C TNX QSY, 73 from ON4WW". Pipo gik straks 5 kHz ned og kaldte CQ, Uden mere ballade.

I min tidlige "ungdom" blev jeg involveret i en ubehagelig oplevelse på 21300 kHz. En upopulær og ubehagelig ON6 var i gang med en lokal QSO lige oven i en DX ekspedition. Jeg afbrød dem og forklarede situationen og spurgte høfligt om de vil QSY og gav mit kaldesignal. Min forespørgsel blev besvaret med grimme gloser der ikke kan gengives her. Senere fandt jeg ud af denne ON6 og hans ON4 ven blev jammet uafbrudt på VHF repeaterne. Måske var det deres mentalitet der var årsag til jammingen eller også havde de fået den mentalitet fordi de var blevet jammet uden årsag. (Igen af illegale jammere)?

Her er et andet eksempel på en uheldig situation mellem en old-timer og to novicer i Belgien. To ON3 stationer havde en QSO på en VHF repeater. Den ene sagde til den anden at han kunne høre ham fint på repeater indgangen. Da beordrede en ON4 old-timer dem på en arrogant facon til at forlade repeateren fordi han skulle lave et opkald. Det er ikke måden at gøre det på. Som sagt tidligere vær altid høflig. ON4 operatøren skulle have lavet et "break" og spurgt om han måtte lave et opkald. Som bruger af en repeater burde han vide at det primære formål med en repeater er at forøge rækkevidden for mobile og portable stationer. Hvis disse to stakkels ON3 stationer ville krydse hinanden på motorvejen med 120 km/t i hver deres retning ville deres QSO hurtigt slutte på en simplex frekvens. Når begyndere bliver trynet af en old-timer er det ikke særlig flatterende. Skulle vi ikke hellere hjælpe dem til at blive erfarne amatører i stedet ?

Er disse historier så sande ? Gør de noget ? Hvad tæller er at være høflig. Man når ikke altid sine mål med det, men det sker oftere end hvis man ikke er.

Dette bringer os lige til næste kapitel som lige så godt kunne være under overskriften konflikt situationer.

12. 'Cops' (politi)
Amatør samfundet forventes at kunne kontrollere sig selv, at have orden i rækkerne. Så længe der ikke sker noget ulovligt vil myndighederne ikke blande sig. Dette betyder dog ikke at radio amatører behøver at have sit eget politiværn ! Selvdisciplin ? Ja.

Lad os gå tilbage til vores ven Pipo fra Sicilien. Havde jeg været 2 sekunder langsommere med at svare ham på spørgsmålet om frekvensen er i brug, så ville en af de selvudnævnte politifolk svaret ham i grimme gloser. Det kunne være ord som idiot, LID eller det der er meget værre og den slags har det med at udvikle sig fra slemt til værre.

Som det kan forventes fra en person med Pipos karakter så ville han have elsket at bliver på 14195 kHz i stedet for at skifte til anden frekvens. Ikke alene ville han blive jammet de næste 2 timer, men K7C ekspeditionen ville også være forsvundet fra frekvensen… Dyrebar tid og mange QSO'er ville være gået tabt takke være vores "hjælpsomme" politiværn.

Dette kategori 3 politi har en ting til fælles: Når de leger politi er de faktisk pirater, fordi de laver transmissioner uden at identificere sig.

I hvilke tilfælde møder man ofte politi ?

En civiliseret politibetjent kan rette "synderen" ved at fortælle ham at han skal sende oppe eller nede. Han vil hjælpe i stedet for at straffe.
Der er en lange række variationer som hverken er neutrale eller høflige. Jeg vil ikke citere disse for ikke at vise hvordan det ikke skal gøres.

Hvordan kan man hjælpe "synderen" på en neutral måde?

Før du begiver dig ud i politi "arbejdet":

Hvis du stadig vil blande dig, så vær en god betjent:

Flere beskeder vil sikkert ikke blive forstået af "synderen", han vil sikkert ikke rette hans fejl og kaoset nærmer sig.

CW eksempel:
ON4WW kalder ved en fejl på DX stationens frekvens. Send følgende "WW UP". Ved kun at sende UP vil ON4WW sikkert ikke forstå at det er til ham beskeden er ment. Han vil derfor sikkert gentage sin fejl og kalde igen på DX stationens frekvens. Som konsekvens vil du sikkert have vækket en anden betjent som vil begynde med at sende UP UP UP med kaos som resultat.

Så send altid nogle bogstaver af "synderens" kaldesignal efterfulgt af UP eller DWN. På den måde vil han forstå at du henvender dig til ham og ingen andre. Hvis du sender hele hans kaldesignal efterfulgt af UP så vil du sikkert have sendt henover DX stationen.

Det ville selvfølgelig være bedst hvis ingen følte foranledning til at spille politi, men det er vist utopi. Et effektivt opkald til "synderen" vil ofte kunne genoprette roen hurtigt. Et opkald med beskidte gloser fører ofte til det modsatte og gavner hverken pileup'en eller DX stationen.
En god betjent kan være en velsignelse, to gode betjente er allerede for mange.

På SSB og RTTY gælder de samme retningslinier. Giv et brudstykke af kaldesignalet (eller endda måske et helt kaldesignal på disse modes) efterfulgt af den korrekte instruks (lytter op eller ned) og DX stationens frekvens vil være fri i løbet af ingen tid.

Hvis du er DX'er vil du hurtigt komme til den konklusion at man opnår mere ved ikke at spille politi overhovedet. Drej det fra det negative til det positive i stedet. Bliv ved med at LYTTE (det magiske ord igen) og du vil måske i tumulten være i stand til køre DX stationen mens at politiet "fyrer seksløberen af".

Husk at strengt taget vil en betjent altid lave en ulovlig transmission hvis han ikke identificerer sig!

13. To bogstavs kaldesignal (halve kaldesignaler) og DX nets
Som beskrevet i kapitel 3 (Korrekt brug af dit kaldesignal) skal du til enhver tid sende hele dit kaldesignal uanset mode.

På mange DX nets (oftest hørt på 15, 20 og 40m båndene) vil MC (Master of Ceremony) tage en liste af stationer der vil køre en DX station som er på DX nettet.

For at tage denne liste vil MC spørge efter de sidste 2 bogstaver af dit kaldesignal. Ikke alene er det forkert, men også ulovligt. Desværre har mange også adopteret denne metode når de kalder en DX station udenfor net operation. Det sænker rytmen i den måde DX stationen/DX ekspeditionen kører på. Jeg har hørt det mange gange, også da jeg var aktiv "fra den anden side": En station giver de sidste to bogstaver af sit kaldesignal tre gange. Han er meget kraftig hos DX stationen og havde han givet sit komplette kaldesignal bare en gang ville han have kørt QSO'en i løbet af 5 sekunder. Nu tager det tre til fire gange så lang tid for at afslutte en QSO!

På CW er dette fænomen ikke hørt i samme udstrækning og på RTTY sjældent set. Det mest utrolige eksempel i bommert kategorien jeg nogensinde har hørt: en station kalder mig på CW som følger: XYK XYK, Så jeg svarer XYK 599. Kaldesignalet der følger er opdigtet men du skulle kunne forstå sammenhængen. Han kommer tilbage Z88ZXY Z88ZXY 599 k. Denne rare OM havde først sendt de sidste to bogstaver af sit kaldesignal efterfulgt af bogstavet k (opfordring til at sende på telegrafi = key) Bogstavet k kom så tæt på de andre to bogstaver at det fik det til at se ud som at det var de tre sidste bogstaver af hans kaldesignal. Det er hvad jeg kalder total tidsspilde.!

En sidste bemærkning vedrørende DX nets. Den tilhørende tegning siger det hele. Alle QSO'er bliver "håndfodret". MC'en giver gerne en "hjælpende hånd" og det kan ikke være meningen når nogen vil køre en to-vejs QSO. Forsøg at lave kontakterne selvstændigt. Det vil resultere i såvel højere fornøjelse som belønning.

14. Brugen af QRZ og spørgsmålstegn
Nogle af operatørerne enten som DX stationer eller DX ekspeditioner har en dårlig vane med ikke at identificere sig særlig ofte. Denne (u)vane er at bede om problemer.

DX'ere tuner hen over båndene (specielt dem som ikke er logget på DX cluster) hører en station, men ikke hans kaldesignal. Efter et stykke tid sender de QRZ eller ? eller Call på CW eller QRZ eller "What is your/his call ?" på SSB. Dette er det mest irriterende når en DX station kører split kan han ikke høre det. Pileup stationerne der sender på forskellige frekvenser bliver forstyrret af den der sender QRZ eller ? eller Call. Resultatet: De frygtede "cops" dukker op til overfladen. Kaos følger.

Hvis du vil undgå kaos, følg regel nummer et indenfor DX: LYT, Spørg ikke QRZ, ?, What's your/his call?. Det hjælper dig ikke til at finde ud af kaldesignalet på stationen.

QRZ i denne sammenhæng er også brugt forkert, da det betyder "Hvem kalder mig ?"

15. Hvordan kalder man en contest station
Før du deltager i en contest eller kalder ind til en contest station, så læs reglerne igennem for specielt denne contest. I nogle contests kan du ikke kontakte alle de deltagne. Det kan være lidt pinligt hvis du kalder en station der ikke vil eller kan køre dig lige nu på grund af contest reglerne. I disse tilfælde forhindrer logging software at operatøren kan logge dig. Her er nogle enkle tips:

16. DX Clusters
Et kontroversielt emne. De fleste elsker dem, nogle hader dem.

Det er forbavsende så mange forkerte "DX Spots" der bliver lagt ind. Mange operatører misbruger denne funktion for at få luft for deres frustrationer, sukken og spørgsmål om QSL information. Lufte deres frustrationer og sukken ? Her er nogle spots og announcements indfanget under 3Y0X operationen (og også andre talrige gange):

- Jeg har kaldt i 3 timer og stadig ingen QSO
- Har lyttet i 5 timer, ikke et pip. Elendig ekspedition!
- Dårlige operatører, de har ingen anelse om propagation
- Hvorfor kører de ikke split?
- Please RTTY
- BINGOOOOO!
- New one !!!
- Min # 276 !!!
- Europe PLLEAASEE

- Etc. etc.

Der er ingen mening med dette. Det tilføjede har ingen almen værdi. Et DX Cluster er et værktøj til at spotte DX, færdig. Kommentar feltet kan bruges til at give informationer om hvilken split frekvens der er benyttet, QSL manager osv. DX Cluster = DX spots, med mulig yderligere relevant information for alle DX'ere.

Mangler du en QSL info ? Benyt kommandoen 'SH/QSL kaldesignal'.
Hvis der ikke er en QSL database på dit cluster: SH/DX/25 kaldesignal. Så vil der komme de sidste 25 spots og der vil typisk i kommentarfeltet stå QSL VIA… En anden kommando SH/DX kaldesignal QSL INFO Dette vil vise de sidste 10 spots med det kaldesignal med tilhørende QSL info i kommentarfeltet. Hvis DX Clusteret ikke kan oplyse dig om QSL info er det en god ide at kigge på internettes QSL websites.

Udstil ikke dine frustrationer til andre. Brug hellere mere tid på forbedre din station eller dine evner som operatør.

Spots med kommentarer som "Worked 1st call" og "Worked with 5W" siger intet om DX stationens signal men alting om den DX'ers ego som har lagt spotten ind.

Mange DX spots kan opfattes om stationen spotter sig selv eller deres chat venner, eller at skrive en personlig besked i kommentarfeltet. Sådan skal det ikke gøres.

Spotte en pirat station ? En Pirat station fortjener ikke vores opmærksomhed, lad være med at spotte ham.

Hvis du spotter en station som vores ven Pipo, hvad tror du så der vil ske ? YES, lad være med at spotte ham.

Opsummering: Lav en korrekt DX spot. Gener ikke dine med amatører med dine frustrationer. Ingen fra bruge din sindstilstand til noget, mens alle nyder har glæde af nyttige informationer såsom split frekvens og QSL manager. Brug DX Cluster funktionerne på den rigtige måde. Hvis du ikke kender dem, så slå dem op. Manualen kan som oftest blive fundet på clusteret ved at skrive SH/HELP. Læs manualen.

Bemærk: Hele DX Cluster "samfundet" ser dine spots! Det er meget nemt at få skabt sig et dårligt ry. Det er ligeså nemt at skabe sig et godt ry.

Af ren underholdningsværdi kan du læse CLUSTER MONKEY på: http://www.kh2d.net/dxmonkey.cfm Beskeden er klar.

17. Tips til DX stationer og DX ekspeditioner
Er du til en kombineret familie og radio ferie ? Eller arbejder du i udlandet og har "radio aktivitet" som en mulighed ? Eller er du bare komplet tosset (ifølge din XYL) og foretrækker at bruge dine penge på en DX ekspedition?
Oddsene er at du vil sende fra et "Wanted entity" Jo mere wanted des større chance for at du vil løbe ind i punkter som tidligere er omtalt: Cops, ingen lytter efter dine instruktioner osv. Det er meget vigtigt at du har kontrol over situationen og holder den til stadighed.

Hvordan kan du kontrollere en pileup og holde den under kontrol? Det er ikke nogen simpel opgave men det kan lade sig gøre. Her er nogle tips:

Hvis en pileup vokser dig over hovedet, kan du vælge at køre efter kontinent/region eller efter numre. At køre efter kontinent/region menes at du lytter efter et specielt kontinent (f.eks. Europa) eller region (Nord Europa, West Coast USA) i mens at DX'ere i andre kontinenter/regioner skal ligge standby.

At køre efter numre menes at du kalder stationer efter tallet i deres kaldesignal (0-9).
Disse operations typer er normalt ikke ønskelige. En stor gruppe af operatører sidder på nåle og venter nervøst på det bliver deres tur til at kalde dig. Dem der venter ahr ingen garanti for at du vil kalde efter deres kontinent eller nummer, du kan gå QRT når som helst. Bemærk de er nervøse. Nervøse folk forvandles hurtigt til beskidte cops. Hvis du kører efter numre vil 90% af pileup sidde på nåle !

Metoderne kan dog bruges til at håndtere en stor pileup når man er ved at lære det.
Den eneste store fordel at køre efter kontinent/region er at give områder af verden som normalt vil have dårlige konditioner dertil en chance for at komme igennem.

Husk dette hvis du kører efter kontinent/region:

Husk dette hvis du kører efter numre:

Ud over at køre efter kontinent/region eller numre er der operatører der forsøger at køre efter lande. Dette skal helt undgås. Jeg gentager, gør ikke dette, du vil tiltrække cops fra alle de stationer/lande der sidder på nåle. Du vil helt sikkert fejle i at kalde hver eneste af de 337 forskellige DXCC entities, så hvorfor overhovedet benytte denne tåbelige teknik ?

Slutbemærkning: en af de vigtigste pointer i at køre en pileup er at bibeholde samme rytme gennem hele operationen. Den allervigtigste pointe er: Nyd det !

18. Diverse
CW klik kan være meget irriterende for dine medamatører. Hvis du ejer grej der udsender dette, så få den modificeret (eller gør det selv, som en god amatør). Dine med amatører vil være taknemmelige. Det samme gælder på SSB: overmodulerede signaler skaber ikke ligefrem venskaber. Vær sikker på at dit signal er "rent".

Q koden og nummer koden (73/88) er lavet for gøre det nemmere og kortere at sende visse spørgsmål og ord. Faktisk hører de ikke til i en fone QSO (SSB, AM, FM). Hvorfor sige "73" på fone når du ligeså godt kan sige "Many greetings/best regards" ? Forsøg at have en fornuftig balance på dette område. En fone QSO skal ikke bestå af så mange som mulig af Q og nummer koder.

At sige 73 (best regards) i flertal (73's) er ikke korrekt og lyder af for meget. Har du nogensinde sendt 73's på CW ?

Hvis en DX stations CW hastighed er for hurtig til at du kan fange det og du gerne vil køre ham, så brug hjælpeværktøjer (f.eks. software) så du forstår hvad han sender. Hvis ikke kan en masse tid være spildt under afvikling af en QSO, din ! Du vil ikke kunne reagere korrekt fordi du ikke forstår hvad der bliver sendt. Husk at der er mange der venter på en QSO med en DX station.
Kun ved megen øvelse vil du gradvis forøge din evner til at modtage hurtig CW uden besvær og uden software.

"QSO not in log": Hvis dine QSL kort regelmæssigt bliver returneret med denne frygtede besked, så betyder det at det er tid til at forbedre din operations teknik. At lytte er det første punkt, hvis du ikke kan høre stationen, hvorfor så kalde ham ? Læs og genlæs dette dokument mange gange og prøv at følge det hvorefter du vil blive en mere succesfuld operatør. Vil vædde med at "QSO not in log" beskeden ikke vil komme så ofte mere.

Nu hvor vi er ved QSL, så siges det "at den sidste høflighedsudveksling af en QSO er et QSL kort". Selvfølgelig vil de fleste folk have dit QSL kort til deres samling. Men nogle vil ikke. Jeg finder en vis stolthed i at besvare alle QSL kort som jeg modtager via bureauet eller direkte. Dette inkluderer lige dele QSLs fra amatører og SWLs (kortbølge lyttere). I Belgien (og Danmark) er vi så heldige at brugen af QSL bureau er inkluderet i vores medlemskab af UBA (EDR).Ved brug af bureauet er det meget billigt for os at udveksle QSL kort til hele verden. Det er dog ikke alle amatører der er så heldige, andre lande bruger et andet system og ikke alle af dem er billige. Husk det når du sender QSL kort, Du kan finde flere oplysninger på IARU's hjemmeside om der er et funktionsdygtigt bureau i det land du vil sende QSL til. Hvis ikke, så overvej at sende kortet direkte med en SAE (self addressed envelope) og tilstrækkelige midler for retur post (f.eks. IRC - International Reply Coupon).
En anden måde at få sine kontakter på er elektronisk via LOTW (Logbook of the World) under ARRL. Her kræves der ingen papir QSL kort, men stadig kan jeg lide de gode gamle QSL kort sorteret i skotøjsæsker.
Nogle DX stationer benytter QSL managere til at skaffe dig et QSL kort fordi de foretrækker at lave en masse QSO'er frem for at bruge tid på af udfylde kort. Mange websider kan give dig alle de nødvendige informationer om disse managere. Jeg nævner bare en (QRZ.com) som ofte nævnes under en QSO.

En oplysning om nationale radioamatør foreninger. Under anden verdenskrig blev alle amatørlicenser og grej frataget amatørerne. Hvem tror du der forhandlede med regeringerne efter krigen så amatører igen kunne køre ? Ja, det var de nationale radioamatør foreninger (IARU medlemmer). Disse non-profit organisationer var de eneste der havde styrken til at forhandle med de myndigheder der udsteder din tilladelse til at køre amatørradio. Det er vigtigt at de nationale radioamatør foreninger står stærkt og det kan de kun hvis du er medlem. Sammen er vi stærke. Er du medlem ? Ellers overvej det. Til dem der bor i et af de lande der ikke har et billigt bureau er det måske tid til at spørge om hvorfor det er muligt i Belgien (og Danmark) men ikke i deres land. Og hvorfor ikke tilbyde din frivillige hjælp til foreningen ? Husk, foreningerne er den eneste måde for at du kan blive hørt når det drejer sig om forhandlinger med myndigheder. Foreningen er vigtig.

Mange DX oplysninger kan findes på Internettet. Listen er meget lang, søg på nettet. For at nævne nogle få: 425 DX News letter, ARRL Propagation Bulletins, OHIO/Penn DX bulletin m.fl.

Lær IARU's båndplan og de frekvenser som dine nationale myndigheder har tilladt. Lav en kopi af dem og hæng dem på væggen.

IZ9xxxx og Pipo er klart modificerede kaldesignal og navn for en siciliansk amatør.

Vi kan alle trænge til et godt grin, så se på DL4TT's skarpe observationer på http://www.qsl.net/dl4tt/DawgX-rayClub.html på Dog X-ray efter du har læst kapitel 19 (har tidligere været bragt i OZ og findes i en dansk version på omtalte hjemmeside).

19. Afsluttende bemærkninger
Denne knægt begyndte som en "small pistol" amatør. I begyndelsen var han glad for bare at kunen lave en QSO med en vigtig DX ekspedition. Med lav effekt (nogle fanatikere mener noget andet) kørte han de første 300+ entities. Det er ingen hemmelighed at der var et stærkt ønske om at køre et nyt land.

Dette betød at alle papir DX magasiner skulle gennemgås. Lytte på 2m DX kanalen og lytte til old-timer DX'ere og finde ud af hvad de kunne høre på deres overlegne antenner. Der var søvnløse nætter. Der var kalden i timevis for bare at lave en QSO. Der blev kaldt uden held. Mange timers kalden indtil at man kom igennem pileup. Eller ikke kom igennem og måtte forsøge næste dag. Nogle gange tage ferie for at være i stand til at køre et "nyt land".

Denne knægt er stadig en "small pistol" amatør. Hvis DX'ere fra den østlige del af landet kommer på besøg udbryder de: "Er det virkelig det hele ? Er det hvad du bruger til at køre al den spændende DX ?"

Ønsket om at køre DX er stor og det gør at man ihærdigt opbygger en station der er så effektiv som muligt. Det behøver ikke at være MEGA for at være succesfyldt. En god operations teknik er nøglen til succes.

Jeg får tit lyst til at køre hen til "DX cluster brok hovederne" og vise dem hvordan man logger en svære QSO frem for at spilde tiden med at sende deres klager og lufte deres frustrationer på DX clusteret.

"Få et liv og kør DX" om en stor personlighed engang sagde "DX IS !"

Du ønskes held og lykke med at køre de nye lande på båndene. Jeg håber at de nævnte tips er med til at løfte dig til et niveau højere med operations teknikken.
Hvis du ikke kan komme igennem pileup så er du velkommen til at ringe til mig. En kølig på trappen pr nyt land kørt fra din station er hvad der kræves.

Og husk at ingen er ufejlbarlige. Vil vædde med at du sikkert kan fange undertegnede en dag i at lave fejl. I så fald, smil og forsøg at gøre det bedre end ham i stedet for at skyde på pianisten.

Jeg ønsker dig succes og fornøjelse på båndene. Jeg siger tak til de gode venner der var involveret i dette projekt.

Oversættelse til dansk af Bo, OZ8ABE. Tak Bo!

73 - Mark - ON4WW.
(January 2007)

ps. Jeg vil være meget glad for at høre din mening efter at du har læst hele artiklen. Kunne den bruges, er der noget du vil have tilføjet osv. Skriv venligst en besked i min eller send mig en E-mail:

Tak!


For Belgium, the Copyrights for this article have been granted exlusively to the UBA, the Belgian National Radio Society.